Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH POPRZEZ ZABAWĘ

W Szkole Podstawowej nr 1 już od pierwszej klasy rozbudzana jest w dzieciach wewnętrzna motywacja do nauki języków obcych. Uwzględniając naturalny dla najmłodszych sposób zdobywania wiedzy, czyli naukę przez zabawę, uczniowie uczą się języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i migowego. W ten sposób obce dla nich języki stają się obszarem, który odkrywają najchętniej, bo kojarzą go z czymś przyjemnym. Nigdy się przy tym nie nudzą, ćwiczą wyobraźnię i pamięć.

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Celem zajęć jest nauka podstawowych pojęć programistycznych z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do wieku dzieci. To zajęcia wprowadzające w świat nowych technologii, pobudzające ciekawość dzieci i kreatywność, a przy okazji uczące logicznego myślenia, czyli nauka poprzez zabawę. Aby zaszczepić pasję do programowania niezbędne jest użycie atrakcyjnych narzędzi. Świetnie nadają się do tego KLOCKI LEGO. Dzieci rozwijają zdolność logicznego myślenia poprzez tworzenie i programowanie konstrukcji własnych oraz z instrukcji. Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

W trosce o zdrowie i prawidłową sylwetkę uczniów w szkole organizowane są bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez fizjoterapeutę. Formy i metody pracy z dziećmi dostosowane są do poszczególnych wad postawy. Aby uatrakcyjnić nudne i mozolne ćwiczenia korekcyjne, fizjoterapeuta wykorzystuje na swoich zajęciach różnorodne pomoce gimnastyczne (półkule sensoryczne, liny, piłki sensoryczne, maty typu “jeż”, piórka, piłeczki pingpongowe, szarfy, woreczki, laski, ławeczki, drabinki, płotki, chustę animacyjną, kolorowe chustki itp.)

SZKOLNA TELEWIZJA ITVjunior

Uczniowie szkoły mają niebywałą możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pracując w redakcji szkolnej telewizji ITVjunior. Przeprowadzają wywiady i piszą reportaże telewizyjne, doskonale się przy tym bawiąc. Podczas zajęć młodzi adepci dziennikarstwa uczą się montażu filmów, zgłębiają arkana pracy za kamerą oraz bezpośrednio przed nią. Komfort ich pracy jest wyjątkowy, ponieważ zajęcia odbywają się w wysokiej klasy studiu nagrań, w którym mogą realizować bardzo profesjonalne produkcje muzyczne i filmowe. Realizują swoje marzenia i rozpoczynają przygodę z telewizją i dźwiękiem.

KARTA ROWEROWA

Dbając o bezpieczeństwo dzieci na drogach, w szkole organizuje się również co roku egzamin na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, mogą przystąpić do takiego sprawdzianu w warunkach dla nich najmniej stresujących, czyli na terenie szkoły. Po całorocznych przygotowaniach pod czujnym okiem nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zdają egzamin, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

W szkole zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której udzielają specjaliści, a w szczególności psycholog, pedagog, logopeda i doradca zawodowy.  W ramach tej pomocy indywidualnie lub w grupach do pięciu osób organizowane są m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy logopedyczne. Ich celem jest rozwijanie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych, motorycznych, stymulowanie rozwoju mowy, utrwalanie zasad ortograficznych, nauka czytania ze zrozumieniem, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym czy wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szkolni specjaliści w ramach prowadzonych zajęć stosują różnorodne metody i pomoce dydaktyczne, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizujących.