Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Nauczyciel Bibliotekarz

 

 

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem. Książka wszystko potrafi”. 

 

                                                                                              Kornel Makuszyński 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Łukasz Jamrozik 

 

tel. (32) 674 13 35 wew. 132 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA 

CZYTELNIKÓW 

 

w roku szkolnym 2023 / 2024 

 

PONIEDZIAŁEK            8:00 – 15:00 

WTOREK                       9:00 – 14:00 

ŚRODA                         10:00 – 15:00 

CZWARTEK                   9:00 – 14:00 

PIĄTEK                          9:00 – 13:00 

 

Biblioteka to miejsce, które nie tylko służy jako wypożyczalnia książek, ale to również czytelnia. To zajęcia biblioteczne z ciekawymi bohaterami literackimi, zapoznawanie się z twórczością poetycką i prozatorską znanych oraz lubianych pisarzy, konkursy biblioteczne, warsztaty a także spotkania autorskie. 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych czytelników do brania udziału w ważnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę szkolną. 

Łukasz Jamrozik 

Wasz bibliotekarz