Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Data

Zadania

1.       

29.08.2018 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2018/2019

2.       

03.09.2018 r.

Gminna inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3.       

11.09.2018 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

11 – 12.09.2018 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami

5.       

20.11.2018 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

20 – 21.11.2018 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

18.01.2019 r.

Wystawienie ocen proponowanych.

9.       

25.01.2019 r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

10.   

30.01.2018 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych.

11.   

05.02.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

12.   

05.02.2019 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

13.   

05 – 06.02 .2019 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

14.   

11 – 24.02.2019 r.

Ferie zimowe

15.   

kwiecień 2019 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16.   

10 – 12.04.2019 r.

·         godz. 9.00

·         godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny:

·         historia i WOS/przyroda/poziom podstawowy języka

·         język polski/ matematyka/ poziom rozszerzony języka

17.   

15 – 17.04.2019 r.

·         godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty:

·         język polski, matematyka, język obcy

18.   

18 – 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

19.   

07.05.2019 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

20.   

07 – 08.05.2019 r.

Końcoworoczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

21.   

28.05.2019 r.

Wystawienie ocen proponowanych.

22.   

03.06.2019 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych.

23.   

07.06.2019 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych.

24.   

13.06.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019

25.   

21.06.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.   

21.06.2019 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2018/2019

27.   

22.06 - 31.08.2019 r.

Ferie letnie