Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

Lp

Data

Zadania

1.       

29.08.2018 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2018/2019

2.       

03.09.2018 r.

Gminna inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3.       

11.09.2018 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

11 – 13.09.2018 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami

5.       

20.11.2018 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

20 – 22.11.2018 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

23.01.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

9.       

23.01.2019 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

10.  

23 – 25.01.2019 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

11.  

11 – 24.02.2019 r.

Ferie zimowe

12.  

marzec 2019 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

13.  

10 – 12.04.2019 r.

·        godz. 9.00

·        godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny:

·        historia i WOS/przyroda/poziom podstawowy języka

·        język polski/ matematyka/ poziom rozszerzony języka

14.  

15 – 17.04.2019 r.

·        godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty:

·        język polski, matematyka, język obcy

15.  

18 – 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16.  

07.05.2019 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

17.  

07 – 09.05.2019 r.

Końcoworoczne spotkania wychowawców klas
z rodzicami

18.  

06.06.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019

19.  

21.06.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

20.  

21.06.2019 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2018/2019

21.  

22.06 - 31.08.2019 r.

Ferie letnie