Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Lp.

Data

Zadania

1.       

30.08.2021 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2021/2022

2.       

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

3.       

14.09.2021 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

14 – 15.09.2021 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami

5.       

16.11.2021 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

16-19.11.2021 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas
z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

14 – 27.02.2022 r.

Ferie zimowe

9.       

14.01.2022 r.

Wystawienie ocen proponowanych

10.   

18.01.2022 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

11.   

20.01.2022 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

12.   

25.01.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

13.   

25.01.2022 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

14.   

25 – 28.01.2022 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

15.   

REKOLEKCJE

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16.   

14 – 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17.   

10.05.2022 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

18.   

10 – 12.05.2022 r.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

19.   

24-26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

20.   

07.06.2022 r.

Wystawienie ocen proponowanych

21.   

10.06.2022 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

22.   

13.06.2022 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

23.   

14.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

24.   

24.06.2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.   

24.06.2022 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2021/2022

26.   

25.06. – 31.08.2022 r.

Ferie letnie