Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

Lp

Data

Zadania

1.       

30.08.2017 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2017/2018

2.       

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –  wychowawczych

3.       

12.09.2017 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.       

12 – 14.09.2017 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami

5.       

21.11.2017 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.       

21 – 23.11.2017 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas z rodzicami

7.       

23 – 31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.       

23.01.2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

9.       

23.01.2018 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

10.  

23 – 25.01.2018 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

11.  

29.01 - 11.02.2018 r.

Ferie zimowe

12.  

marzec 2018 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

13.  

29.03 – 3.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.  

18 – 20.04.2018 r.

·        9.00

·        11.00

Egzamin gimnazjalny:

·        historia i WOS/przyroda/poziom podstawowy języka

·        język polski/ matematyka/ poziom rozszerzony języka

15.  

15.05.2018 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

16.  

15 – 17.05.2018 r.

Końcoworoczne spotkania wychowawców klas 
z rodzicami

17.  

12.06.2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2017/2018

18.  

22.06.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

19.  

22.06.2018 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2017/2018

20.  

23.06 - 31.08.2018 r.

Ferie letnie

 

PROPOZYCJA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny: środa – piątek)

 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek przed Świętem Pracy)

 2 maja 2018 r. (środa przed Świętem Konstytucji 3 Maja)

 4 maja 2018 r. (piątek po Święcie Konstytucji 3 Maja)

 30 maja 2018 r. (środa przed Bożym Ciałem)

 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

SUMA: 8 dni wolnych