Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Dowóz uczniów

 

 

HARMONOGRAM AUTOBUSU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

DOWÓZ DO SZKOŁY 

Opiekun: Piotr Czoik 

 

Lp. 

Nazwa przystanku 

Godzina 

 1.  

SP 1 Siewierz 

6:40 

 1.  

Czekanka 

6:47 

 1.  

Leśniaki remiza 

06:52 

 1.  

Żelisławice -skrzyżowanie 

06:57 

 1.  

Żelisławice Szkoła 

07:00 

 1.  

Nowa Wioska 

07:11 

 1.  

Siewierz-przejazd kolejowy 

07:16 

 1.  

Rynek- przystanek tymczasowy 

07:19 

 1.  

Stawiki 

07:23 

 1.  

Gołuchowice Skrzyżowanie 

07:28 

 1.  

Gołuchowice Komorniki 

07:33 

 1.  

Gołuchowice Górka 

07:35 

 1.  

Gołuchowice Ośrodek 

07:37 

 1.  

SP 2 

07:44 

 1.  

SP 1 

07:52 

 

 

Harmonogram w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie 

 

 

ODWÓZ ZE SZKOŁY DO DOMU 

Lp. 

Nazwa przystanku 

Godzina 

 1.  

SP 1 

14:00 

 1.  

SP 2 

14:10 

 1.  

Stawiki 

14:13 

 1.  

ul. Słoneczna 

14:19 

 1.  

Gołuchowice skrzyżowanie 

14:20 

 1.  

Gołuchowice szkoła 

14:22 

 1.  

Gołuchowice górka 

14:24 

 1.  

Gołuchowice Komorniki 

14:26 

 1.  

Rynek 

14:35 

 1.  

ul. Kielecka 

14:38 

 1.  

ZSP Żelisławice 

14:45 

 1.  

Podżarze 

14:55 

 1.  

Nowa Wioska 

14:57 

 1.  

SP 1 

15:10 

 

 

Harmonogram w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie 

  

Harmonogram dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024. 

Opiekun: Janina Dyrda 

 

 

Nazwa przystanku 

Godzina 

 1.  

Siewierz szkoła 

6.45 

 1.  

Kazimierzówka 

6. 54 

 1.  

Dziewki kapliczka 

6.57 

 1.  

Dziewki remiza 

7.00 

 1.  

Brudzowice kościół 

7.05 

 1.  

Brudzowice światła 

7.07 

 1.  

Brudzowice szkoła 

7.10 

 1.  

Brudzowice Komorne 

7.15 

 1.  

Brudzowice światła 

7.17 

 1.  

Brudzowice kościół 

7.18 

 1.  

Dziewki remiza 

7.23 

 1.  

Dziewki przedszkole 

7.25 

 1.  

Dziewki Podbagnie 

7.27 

 1.  

Dziewki Podrzaże 

7.30 

 1.  

Żelisławice szkoła 

7.35 

 1.  

Żelisławice skrzyżowanie 

7.37 

 1.  

Czekanka 

7.40 

 1.  

Łysa Góra 

7.43 

 1.  

Szkoła Siewierz 

7.45 

 

Powrót do miejsca zamieszkania 

godzina 13.40 

 

 

Nazwa przystanku 

Godzina 

 1.  

Siewierz szkoła 

13.40 

 1.  

Brudzowice szkoła 

13.55 

 1.  

Brudzowice komorne 

13.58 

 1.  

Brudzowice światła 

14.05 

 1.  

Brudzowice kościół 

14.07 

 1.  

Dziewki remiza 

14.10 

 1.  

Dziewki kapliczka 

14.13 

 1.  

Dziewki kazimierzówka 

14.15 

 1.  

Nowa Wioska 

14.20 

 1.  

Podrzaże skrzyżowanie 

14.25 

 1.  

Żelisławice szkoła 

14.50 

 1.  

Żelisławice skrzyżowanie 

14.53 

 1.  

Huby Leśniackie 

14.55 

 1.  

Leśniaki remiza 

15.00 

 1.  

Czekanka 

15.05 

 1.  

Siewierz szkoła 

15.15 

 

Powrót do miejsca zamieszkania 

 

godzina 15.15 

 

 

Nazwa przystanku 

Godzina 

 1.  

Siewierz szkoła 

15.15 

 1.  

Brudzowice światła 

15.20 

 1.  

Brudzowice kościół 

15.23 

 1.  

Dziewki remiza 

15.25 

 1.  

Dziewki przedszkole 

15.27 

 1.  

Podbagnie 

15.30 

 1.  

Podrzaże skrzyżowanie 

15.33 

 1.  

Nowa Wioska 

15.35 

 1.  

Siewierz szkoła 

15.45