Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Samorząd uczniowski

03-11-2022


Nasza szkoła samorządna

„Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym,
czego pragniemy, a nie na tym, czego się boimy.”  
Brian Tracy

Samorządność uczniowska jest jednym z ważniejszych elementów edukacji niezbędnej do kształtowania postaw demokratycznych i obywatelskich, toteż w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu z dużym zaangażowaniem działa samorząd szkolny.


W tym roku w wyniku demokratycznych wyborów w Samorządzie Uczniowskim będzie pracowało dziesięciu uczniów z klas IV-VIII. 


Przewodniczący: Robert Kucharski 
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Kubik. 
Członkowie: Izabela Niemiec, Marta Kolasa, Angelika Wnuk, Nicola Krawczyk, Nadia Nowak, Hubert Ciuk, Blanka Zębala i Stanisław Będkowski.


Samorządna dziesiątka będzie skupiała swoje przedsięwzięcia przede wszystkim na oczekiwaniach społeczności szkolnej i realizacji następujących celów:  


odpowiedzialnego działania na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej oraz środowiska,
wzbogacania tradycji szkoły,
budzenia poczucia wspólnoty, wzajemnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
kształtowania pozytywnych postaw społecznych oraz umiejętności grupowego działania.  


  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Piotr Czoik, Syndia Palacz, Monika Kleszcz.

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego w szkole:

·         przeprowadzanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego, wybór przewodniczącego,

·         przeprowadzanie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siewierzu,

·         organizacja zebrań członków Samorządu Uczniowskiego w celu ustalania działań i ich organizacji oraz w celach sprawozdawczych,

·         opiniowanie dokumentów szkolnych,

·         organizacja szkolnych dyskotek dla uczniów (andrzejkowe, noworoczne, walentynkowe),

·         organizacja licznych kiermaszy: bożonarodzeniowych, walentynkowych, wielkanocnych,

·         organizowanie działań okazjonalnych: mikołajki, poczta walentynkowa,

·         działalność charytatywna: organizacja kiermaszy, z których dochód przeznaczany jest na pomoc chorym dzieciom lub na rzecz rodzin uczniów, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej(pożar domu, trudne warunki mieszkaniowe grożące odebraniem dziecka), zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt, ogólnopolska akcja „Góra grosza”,

·         promowanie zdrowego trybu życia – kiermasz owoców i warzyw, sałatek i soków naturalnych,

·         udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym: składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu Święta Odzyskania Niepodległości oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja,

·         współpraca ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

·         współpraca z opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności w organizacji akcji „Słodka Środa”,

·         obdarowanie kwiatami gości szkoły oraz grona pedagogicznego w Dniu Edukacji Narodowej.