Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Centrum Ekologiczne "WAWRZYNEK"

 

W Szkole Podstawowej nr 1 utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej. Opiekę nad nim sprawuje Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”. CEE to bardzo dobrze wyposażone miejsca do edukowania młodszych i starszych mieszkańców gminy poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu ekologii, ochrony środowiska, biologii i geografii. W godzinach dopołudniowych z pracowni korzystają uczniowie, a po południami odbywają się spotkania, wykłady, warsztaty i inne zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy Siewierz.