Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zasady dbania o podręczniki szkolne

 

 1. Podręczniki szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie użytkują przez minimum 3 lata.
 2. Uczniowie nie piszą w podręcznikach szkolnych.
 3. Każdy uczeń podpisuje otrzymany podręcznik w tabeli znajdującej się na okładce, a w przypadku braku tabeli z tyłu na okładce książki ( imię, nazwisko, klasę i rok szkolny).
 4. Podręczniki oprawiamy w okładki ( Proszę nie okładać książek w okładki samoprzylepne ponieważ w razie zniszczenia takiej okładki usunięcie jej skutkuje uszkodzeniem oprawy papierowej podręcznika).
 5. Uczniowie powinni oprawić podręczniki do końca września danego roku szkolnego. Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel przedmiotwiec mają prawo wstawić punkty ujemne ( -10 pkt.) w przypadku niewywiązania się przez dziecko z tego obowiązku.
 6. W razie potrzeby uczniowie dodatkowo zabezpieczają podręczniki w celu uniknięcia zniszczenia:
 • jeżeli uczeń zauważy, że grzbiet podręcznika zaczyna się rozchodzić, rozklejać zabezpiecza go przed dalszym uszkodzeniem przyklejając jedną lub dwie warstwy przezroczystej taśmy samoprzylepnej,
 • jeżeli uczeń zauważy, że narożniki okładki książki rozklejają się podkleja brzegi klejem.
 1. Uczeń powinien zwrócić szczególną uwagę na podręczniki do języka polskiego i języka angielskiego, które najczęściej ulegają zniszczeniu, uszkodzeniu.
 2. Uczeń zobowiązany jest przy swoim nazwisku napisać literę „U” jeżeli otrzymał podręcznik używany.
 3. Przez zniszczenie, uszkodzenie podręcznika rozumie się: jego zalanie, potarganie, znaczne zużycie wykraczające poza zwykłe użytkowanie lub wynikające z niestosowania się do podstawowych zasad dbania o podręczniki szkolne.