Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

10-11-23 Siewierskie drogi do niepodległości

Siewierskie drogi do niepodległości

9.11.2023 r. uczniowie klasy 7 B wraz z towarzyszącymi nauczycielami i nauczycielem
bibliotekarzem uczestniczyli w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu w
zajęciach bibliotecznych: „Siewierskie drogi do niepodległości”.
Spotkanie zostało zorganizowane przez miejscowa bibliotekę w ramach obchodów 105.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi siewierskiej. Młodzież miała
okazje poznać historię Siewierza i poznać odpowiedzi na pytania dotyczące udziału
siewierzan w różnych formacjach narodowych w czasie pierwszej wojny światowej. Wzięła
również udział w rozwiązywaniu niepodległościowej krzyżówki oraz odśpiewaniu kilku
pieśni patriotycznych.
Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych
świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz
kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata. Droga do
odzyskania niepodległości była długa. W następstwie działań zaborców w latach
1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Dla Polski
własne, suwerenne państwo wciąż pozostawało wartością nadrzędną. Odzyskanie
niepodległości nastąpiło 11 listopada 1918 roku, jednakże ten dzień poprzedzało
wiele zrywów narodowych, a walka była naznaczona cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków, ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych
akcjach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na
polach bitewnych pierwszej wojny światowej.
Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków
zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany
w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli
politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i
represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość,
a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym
zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych
zniszczeń spowodowanych zaborami oraz pierwszą wojną światową, stworzyć
warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji politycznej, gospodarczej i
cywilizacyjnej. Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie
ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność,
praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i
obywatela.
Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja
historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych
przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z
miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury
i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej
czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której
miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności,
lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału
gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia
współczesnych Europejczyków.

105. rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonalą okazję do radosnego
świętowania oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu
wspólnej i demokratycznej Polski. Narodowe Święto Niepodległości jest czasem
dumy i radości. Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców
o dziejach kształtowania i budowy państwowości, podstaw praworządności w oparciu
o wartości wpisane w polską tradycję, co służy umacnianiu poczucia wspólnoty
wszystkich Polaków, poczucia bezpieczeństwa z faktu przynależności Polski do Unii
Europejskiej oraz innych struktur międzynarodowych cywilizowanego świata.