Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Jest wynikiem ciężkiej pracy, ogromnej motywacji, często poświęcenia i wymaga dłuższego czasu. To nic innego, jak marzenie z dłuższym terminem realizacji. 

Większość osób w połowie drogi do tego sukcesu rezygnuje z dalszej walki, ale Ci najwytrwalsi, którzy wierzą w siłę swoich marzeń, potrafią swój upragniony cel osiągnąć.

Do tego zaszczytnego grona z pewnością można zaliczyć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, którzy od początku roku szkolnego poświęcili mnóstwo czasu i energii, żeby zmierzyć się z niełatwymi etapami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Aby zakwalifikować się do III etapu tych konkursów, trzeba wykazać się zasobem wiadomości znacznie wykraczającym poza podstawę programową, a w dobie trwającej pandemii i zdalnych lekcji, nie było to zadanie łatwe. Ponadto trzeba było sprostać codziennym szkolnym obowiązkom.

Ale było o co zawalczyć, gdyż Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu,. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Ponadto  są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł Finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, dotyczą dodatkowych 7 punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, chociaż muszą zmierzyć się jeszcze z egzaminem ósmoklasisty.

Po najwyższy laur -  tytuł „Laureata” w SP1 w Siewierzu sięgnęła Julia Przybyła, uczennica kl. 8a, która w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie musiała zdawać egzaminu z języka polskiego, uzyskując awansem maksymalną liczbą punktów z tego egzaminu. Julia do konkursu przygotowywała się pod opieką nauczyciela języka polskiego – Agnieszki Sularz. Warto  przypomnieć, że Julka już w ubiegłym roku wywalczyła tytuł „Laureata” z historii.

Tytuł „Finalisty” uzyskali natomiast w tym roku:

-  z języka polskiego :

Dominika Niemiec, uczennica kl. 8a, która do konkursu przygotowywała się wraz z opiekunem  - Agnieszką Sularz;

Hanna Rusak, uczennica klasy 8c, która pracowała wraz z nauczycielką Eweliną Owczarek.

z geografii pod czujnym okiem nauczycielki Ewy Karmańskiej-Kocznur:

Mikołaj Janas z klasy 7a;

Oliwia Antkiewicz z klasy 8a.

- z chemii z nieocenioną pomocą  nauczycielki Jolanty Serwy:

Alicja Pawełczyk z klasy 8b;

Alicja Głowacka z klasy 8d.

Wszystkim uczniom, którzy w tak imponujący sposób sięgnęli po najwyższe laury, gratulujemy!!! Bez wątpienia tytuły te świadczą o ich wytrwałości, zdolnościach i talentach, ale również o niezwykłej wrażliwości, sumienności, skromności i pokorze, którą wykazali, przygotowując się do tych konkursów wraz ze swoimi opiekunami.

Współpraca nauczyciel – uczeń, wspieranie zainteresowań, fascynacji i pasji to również klucz do sukcesu. Dlatego też gratulacje należą się nauczycielom, którzy wraz z uczniami dzielnie „walczyli” o te zaszczytne tytuły:

Gratulujemy Rodzicom! Bez wsparcia, motywacji i stworzenia odpowiednich warunków do nauki dziecku trudno jest osiągnąć sukces.