Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Szczegółowe  terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz:

 

Lp.

 

                 Rodzaj czynności

    Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

  1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 13 lutego 2023 r.

do 10 marca 2023 r.

 

 

od 01 sierpnia 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 13 marca 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

 

od 14 sierpnia 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

27 marca 2023 r.

 

 23 sierpnia 2023 r.

4

Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata  woli przyjęcia
 do szkoły podstawowej

 

od 28 marca 2023 r.                do 17 kwietnia 2023 r.

 

od 24 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

 

  18 kwietnia 2023 r.

 

  31 sierpnia 2023 r.