Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Non-stop English - angielski na co dzień” (Anna Brodzik)

Wstęp

Innowacja pedagogiczna „Non-stop English- angielski na co dzień” powstała jako jeden ze sposobów rozpowszechniania efektów projektu „Nauczyciel dwujęzyczny a sukces uczniów na rodzimym i europejskim rynku pracy” realizowanego od 30 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2017r. finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu było takie wyposażenie nauczycieli w umiejętność posługiwania się językiem angielskim, aby byli oni w stanie prowadzić lekcje z elementami tego języka. Po udziale w półtorarocznym kursie języka angielskiego w naszej placówce i po tygodniowym kursie w Oxfordzie nauczyciele zdobyli potrzebne kompetencje, by dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczniami.

Zajęcia prowadzone z elementami języka angielskiego mają więc służyć wszechstronnemu rozwojowi ucznia i  wspomagać naukę języka angielskiego, w tym również zapobieganiu i przeciwdziałaniu trudnościom szkolnym dzieci.

Celem opracowanego programu jest:

 • poszerzenie świadomości językowej ucznia,
 • ekspozycja na język angielski w kontekście innych przedmiotów szkolnych,
 • nabywanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności potrzebnych w nauce szkolnej i w codziennym życiu, spostrzegawczości, wyobraźni przestrzennej, umiejętności koncentracji uwagi,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka,
 • kształtowanie zdolności konwersacji,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz umysłowej elastyczności,
 • zachęcanie do podejmowania działań służących poszerzeniu kompetencji komunikacyjnych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

 •  poznanie środków leksykalnych i sprawne posługiwanie się ich zasobem w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody;
 • kształcenie umiejętności ustnego prezentowania i opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, hobby, osiągnięciach nauki, prezentowanie ulubionych książek i filmów
 • rozwijanie umiejętności mówienia poprzez aranżowanie sytuacji komunikacyjnych i nagrywanie ich,
 • rozwijanie umiejętności przetwarzania informacji z jednej formy w drugą,
 • sprawne posługiwanie się słownikami języka angielskiego (w tym słownikami internetowymi),
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów, Internetu),
 • rozwijanie ciekawości uczniów innymi krajami europejskimi, ich tradycjami, życiem codziennym rówieśników.