Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Innowacja pedagogiczna „Wykorzystanie elementów LEGO terapii w pracy z uczniami ..."

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wykorzystanie elementów LEGO terapii w pracy z uczniami mającymi trudności w relacjach społecznych”.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w dwóch grupach wiekowych.
Uczniowie z dużym zapałem  uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez psychologa szkolnego Katarzynę Podsiadło oraz nauczyciela Monikę Kleszcz.

Celem opracowanego programu jest m.in. rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego typu samokontrola, komunikacja społeczna, nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych, współpraca w grupie, pobudzenie twórczego potencjału dzieci w działaniach manualnych.

Szkoła oferuje dzieciom i młodzieży bardzo wiele różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego. Zaproponowana forma zajęć LEGO terapia to nowy, różniący się od poprzednich sposób pobudzania dzieci do kreatywnego działania, która cieszy się dużym zainteresowaniem.