Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Innowacja pedagogiczna „W poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna – bajki filozoficzne”

Dzieci mają w sobie naturalną ciekawość świata. To ona  sprawia, że zadają  dużo pytań. Dla ich rozwoju bardzo ważne jest aby ta ciekawość nie ustawała. „Bajki filozoficzne” to krótkie utwory, które zawierają mnóstwo ważnych treści, uczą zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Cykl zajęć prowadzonych w klasie II c łączy formę literacką z aktywnością teatralną.

Działania o charakterze literacko - teatralnym mają na celu zintegrowanie zespołu klasowego i wyzwolenie w dzieciach potencjału twórczego. Dobrane teksty literackie pobudzają  do refleksji, a działania o charakterze artystycznym zachęcają   do wspólnej pracy i integrują  grupę.  Obrazowanie tekstu w różnorodnej formie artystycznej pozwala na utrwalenie informacji poprzez działanie.

Uczniowie bardzo chętnie podejmują działania twórcze, odgrywają swoje role, sami inicjują kolejne pomysły. Podejmowana aktywność sprawia im wiele radości  i wyzwala kreatywność.

 

Innowację pedagogiczną przygotowały:

Pedagog szkolny Agnieszka Niemiec

Wychowawca klasy Małgorzata Grabowska