Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Innowacja pedagogiczna „Myślę, działam, doświadczam..."

W Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Myślę, działam, doświadczam. Integracja grupy z zastosowaniem arteterapii”.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela Monikę Kleszcz oraz psychologa Katarzynę Podsiadło w wybranych klasach, m.in. w klasie 5a oraz 1c.

Jako że arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę wspiera wszechstronny rozwój, który wykorzystuje naturalną ekspresję twórczą dziecka ta forma zajęć wydała się atrakcyjna dla organizatorek zajęć. Arteterapia jest formą terapii korzystającą z różnych technik tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. i takie formy pracy były wykorzystane na zajęciach z uczniami.
Poprzez działania przez sztukę redukuje się tłumione emocje, uwalnia od napięcia emocjonalnego i podnosi samoocenę dziecka. Dodatkową korzyścią wynikającą z działania przez zastosowanie technik arteterapeutycznych, jest rozwijanie kreatywności. Dzieci na zajęciach wymyślają niekonwencjonalne sposoby rozwiązań trudności, problemu a tym samym rozwijają zdolności poznawcze. Zajęcia prowadzone tą metodą pełnią także rolę kompensacyjną, redukują napięcie mięśniowe i emocjonalne, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary w siebie. 
Na zajęciach w szkole uczniowie mieli okazję rysować, malować, tworzyć „domy marzeń” , tańczyć, odgrywać role i inne.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudziły wiele pozytywnych emocji u uczestników. 
Podczas zajęć w klasie IC powstały np. „domy marzeń”, które uczniowie sami nazwali: dom wyciszenia, dom antystresowy, dom imprezowy z okazji Dnia Dziecka, kosmiczny dom, nowoczesny, wygodny dom i inne.
Można tutaj przytoczyć cytat, który oddaje to co działo się na zajęciach:

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.” – Mary Lou Cook