Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

„Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego" (Grzegorz Urbańczyk)

 

Najważniejszym celem opracowanego programu innowacyjnego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

     Istotą innowacji jest przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, poprzez odpowiednie gry i zabawy korekcyjne stosowane w wychowaniu fizycznym. Głównym celem tej innowacji jest profilaktyka  stosowana na lekcjach nauczania zintegrowanego oraz wychowania fizycznego oraz przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych, przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej poprzez gry i zabawy ruchowe. Rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu u dzieci , należy wykorzystać do kształtowania nawyków prawidłowej postawy ciała w najróżnorodniejszych sytuacjach, np. w czasie zabawy, zajęć ruchowych ,pobytu w domu, podczas zajęć lekcyjnych itp..  Kształtowanie przez zabawę odpowiednich nawyków , będzie  miało wpływ także na poprawną postawę ciała w danym wieku.  Uwzględnione w programie gry i zabawy nie tylko mają za zadanie ukształtowanie fizyczne dziecka, ale również mają wspomagać jego wszechstronny rozwój.

Uczestnicy innowacji:

Innowacja będzie realizowana w szkole podstawowej w klasach  drugich i trzecich szkoły podstawowej.

Cele i zadania innowacji:
-    Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.              
-    Rozwijanie cech motorycznych takich jak :szybkość, zwinność, wytrzymałość, gibkość.
-    Kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych i przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej podczas siedzenia na piłkach rehabilitacyjnych.
-    Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez gry i zabawy. 
-    Oddziaływanie na poszczególne grupy mięśniowe w likwidacji dystonii mięśniowej.
-    Stworzenie możliwości utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania całej zabawy, czy gry ruchowej.
-    Poprzez zabawę pomoc dziecku z utożsamieniu się z grupą i współpracy z rówieśnikami.
-    Wzmacnianie mięśni posturalnych poprzez zabawę, bez ingerencji świadomości.
-    Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa.
-    Zwiększenie pojemności życiowej płuc poprzez ćwiczenia oddechowe oraz zabawę.
-    Podnoszenie wydolności układów i narządów : ruchu, krążenia, oddychania, przemiany materii itp.
-    Poprzez duże zaangażowanie emocjonalne ,zabawy i gry ruchowe sprzyjają wypoczynkowi i odprężeniu.
-    Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniające elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci.
-    Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie.