Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do pierwszej klasy

Szanowni Państwo, zakończył się pierwszy etap rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Wszystkie złożone wnioski spełniają kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i zostały pozytywnie rozpatrzone. W terminie od 01.08.2024 do 12.08.2024 będą przyjmowane pozostałe wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 26 marca do 15 kwietnia 2024 r. Wzór oświadczenia woli (Załącznik nr 3).

 

Dyrektor szkoły

Rafał Wieja