Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

28-06-23 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
          23 czerwca 2023 roku o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego  rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które licznie przybyli zaproszeni goście. Dyrektor Rafał Wieja powitał: Wicestarostę Powiatu Będzińskiego pana Dariusza Waluszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz pana Zdzisław Banasia, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Orłowską – Hirsa, wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów.
            Podczas uroczystości odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów uczniom klas trzecich szkoły podstawowej. Potem wychowawcy pogratulowali wybitnych osiągnięć uczniom klas 4-7, a następnie  pan Burmistrz wraz z Dyrektorem rozdali świadectwa wszystkim absolwentom. Wyróżniono także laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wraz z ich opiekunami, uhonorowano najlepszych uczniów klas ósmych wpisem do Złotej Księgi oraz przyznano Statuetkę Najlepszego Absolwenta. W tym roku zdobyła ją Marta Kolasa z klasy 8a.
            W trakcie spotkania nasi młodzi artyści mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz taneczne.
            Na koniec pan Dyrektor jeszcze raz zabrał głos, życząc wszystkim zebranym udanego, zdrowego, słonecznego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i uroczyście ogłosił początek wakacji.