Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

28-04-23 Kwiecień z Laboratoriami Przyszłości

Kwiecień z Laboratoriami Przyszłości

W kwietniu podczas zajęć Klubu młodego naukowca uczniowie przeprowadzili czynności techniczne: podłączali drukarkę 3D z indywidualnym kontem na platformie: www.skrimarket.com, wyładowywali, a potem zakładali kolejny filament, kalibrowali drukarkę oraz regulowali wysokość stolika.

Tymczasem młodzi adepci dziennikarstwa mieli mnóstwo pracy przy nagrywaniu różnych szkolnych i gminnych wydarzeń, które następnie na spotkaniach koła iTVjunior montowali, korzystając z programu Pinacle Studio.

Na lekcji informatyki klasy ósme zapoznały się z pojęciami: złota proporcja i złoty podział. By lepiej zrozumieć tę zasadę, na drukarce 3d wydrukowali model złotego podziału. 

Podczas zajęć techniki uczniowie omawiali sygnalizator niebezpieczeństw. Zadanie uczniów polegało właśnie na jego zaprojektowaniu. Na poprzednich lekcjach omówiono regulację poziomu wody (reakcje: dźwignia-pływak-zawór), aby na kolejnych zajęciach zbudować obwód składający się ze źródła prądu, wyłącznika sensorowego i diody. Drugi obwód miał być wzbogacimy o sygnalizator dźwiękowy buzer. Oczywiście niezawodna do tego celu okazała się ponownie drukarka 3D.

Jak widać, zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości sprzęt jest wykorzystywany w 100%, a lekcje oraz zajęcia dodatkowe to nie nudna konieczność, ale niezwykła przygoda, która angażuje zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci
Agnieszka Sularz