Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

27-11-23 "Najpiękniejsze wspomnienie związane z prezentem od św. Mikołaja"

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 10 lat do udziału w konkursie na "Najpiękniejsze wspomnienie związane z prezentem od św. Mikołaja". Konkurs trwa od 20 listopada 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród dzieci i zachęcenie ich do
aktywności artystycznej. Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy (technika dowolna- praca plastyczna,
fotografia, praca plastyczno- literacka) na temat „Najpiękniejszego wspomnienia związanego z prezentem od Św. Mikołaja” i dostarczenie jej w terminie nie dłuższym niż 6.12.2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Prace mogą być dostarczane osobiście do dedykowanego punktu odbioru prac znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 6A lub przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w
Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.

Podczas akcji wyłonionych zostanie 20 najciekawszych prac nagrodzonych upominkami-
niespodziankami.