Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

26-02-24 „Aktywna Tablica”

„Aktywna Tablica”
W roku szkolnym 2023/2024 nasza placówka uczestniczy w programie „Aktywna Tablica”.
Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania nowoczesnych pomocy
dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.
W ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli Pani Małgorzata
Milewska - Otręba przeprowadziła lekcję otwartą z zastosowaniem TIK w nauczaniu. W
trakcie zajęć prowadząca wykorzystała tablicę multimedialną (projekcja filmu edukacyjnego)
oraz różnorodne ćwiczenia, gry, quizy multimedialne ( interaktywna rozsypanka wyrazowa,
sudoku, memory, ćwiczenia matematyczne) jako formę utrwalania zdobytej wiedzy i
umiejętności.
Używanie technologii informacyjno – komunikacyjnej sprawia, że lekcje stają się ciekawsze,
wzrasta zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach oraz ich motywacja do nauki.
Pozwala nam to na stałe podnoszenie poziomu nauczania i jakości pracy szkoły.

Szkolny e-koordynator
Renta Kaczmarek