Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

25-04-24 Pociągiem do Częstochowy

Dnia 11 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wybrali się pociągiem do kina Cinema City w Częstochowie. Uczniowie oglądali projekcję filmu 3D „ Godzilla i Kong”.

Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.

Opiekunowie wycieczki: mgr Piotr Czoik, mgr Ewelina Olszynka, mgr Magdalena Kuc-Surma, mgr
Joanna Dybowska.