Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

18-09-23 „Bezpieczna droga do szkoły”


„Bezpieczna droga do szkoły”
Początek roku szkolnego to okazja do zapoznania najmłodszych uczniów z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Działaniami profilaktycznymi zostali objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych. Zaproszone do szkoły policjantki najpierw porozmawiały z uczniami na temat właściwego zachowania podczas przechodzenia przez drogę, przypomniały, jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.
Następnie uczniowie w sposób praktyczny przećwiczyli przechodzenie przez drogę na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Stosowali się  do sygnalizacji świetlnej i przechodzili przez drogę wyłącznie na zielonym świetle. Policjantki szczególną uwagę uczniów skupiły na sytuacje nietypowe, np. przestrzegły przed wchodzeniem na ulicę spoza przeszkody. Przypomniały również, że pomimo pierwszeństwa pieszego na „pasach”, zawsze należy się rozejrzeć oraz zachować ostrożność. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie bardzo chętnie zakładali „autochodziki” i odgrywali sytuacje, które mogłyby zdarzyć się na drodze.  
Przeprowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym.
  Agnieszka Niemiec
Pedagog szkolny