Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

16-01-24 LITERATURĄ MALOWANE

LITERATURĄ
MALOWANE

Z A JĘCI A Z TWÓ RCZ O ŚCI PL A STYCZ N EJ
Z ELEME N T AMI A R TETE R A PI I

Artystyczna interpretacja lektur szkolnych to praktyka polegająca
na wykorzystaniu twórczej ekspresji w celu lepszego zrozumienia

i zapamiętania omawianych lektur.

Interpretacja artystyczna polega na wykorzystaniu tekstu jako
inspiracji do twórczej ekspresji. Można to osiągnąć za pomocą
różnych technik plastycznych, takich jak rysunek czy malarstwo.
Uczniowie wykorzystując krytyczne myślenie i analizę, określają,
które elementy tekstu należy podkreślić w ich interpretacji. Mogą
na przykład skupić się na konkretnej postaci, otoczeniu lub

temacie. Dzięki temu procesowi uczniowie mogą lepiej zrozumieć
i zapamiętać materiał, kluczowe wątki i sens czytanego tekstu.