Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

15-12-23 Przybycie Świętego Mikołaja

Przybycie Świętego Mikołaja do szkoły to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają uczniowie. Podekscytowanie i radość, jakie Święty Mikołaj wnosi do społeczności szkolnej sprawia, że na twarzach dzieci i dorosłych pojawia się uśmiech. Tradycją już się stało, że 6 grudnia to dzień, w którym Św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami (członkami Samorządu Uczniowskiego) odwiedza całą społeczność naszej szkoły: wszystkich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników obdarowując ich upominkami i słodkościami. Za pomoc w organizacji i przekazanie Samorządowi Uczniowskiemu upominków serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców. 

Brawa dla wszystkich uczniów, którzy w tym dniu sprawowali dyżury i czuwali nad pomyślnym przebiegiem Mikołajek w naszej szkole.
 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Monika Kleszcz, Piotr Czoik, Magdalena Kuc-Surma