Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

14-06-23 Najciekawszy plakat o Niemczech

Najciekawszy plakat o Niemczech
12 czerwca 2023 r. rozstrzygnięty został konkurs na ,,Najciekawszy plakat o Niemczech”.
Celem konkursu było:
promowanie nauki j. niemieckiego;
pogłębianie wiedzy o Niemczech;
motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
uatrakcyjnienie nauki języka niemieckiego poprzez wprowadzenie elementu zabawy i rozrywki;
doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo i plastycznie;
kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury, tradycji i języka;
umożliwienie uczniom obcowania z dorobkiem kulturowym naszych zachodnich sąsiadów.

Laureaci:
1. miejsce Barbara Koronowicz, kl. 4b
2. miejsce Julia Majcherczyk, kl. 5b
3. miejsce Tatiana Modzelewska, kl. 5c

Wszystkie prace konkursowe dostarczają olbrzymiej wiedzy na temat naszych zachodnich sąsiadów. Plakaty zostały wykonane bardzo estetycznie i pomysłowo.
Gratulujemy! Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach językowych.

Nauczyciel języka niemieckiego
Piotr Czoik