Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

09-11-23 “Ekopracownia pod chmurką- Słoneczna Edukacja”

“Ekopracownia pod chmurką- Słoneczna Edukacja” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. W październiku br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zostały zakończone prace związane z realizacją projektu “Ekopracownia pod chmurką - Słoneczna Edukacja” Pracownia na świeżym powietrzu powstała dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 87 445,00 złotych, w tym dotacja WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 69 956,00 zł. Realizacja projektu spowodowała, że w ogrodzie szkolnym powstała nowoczesna pracownia przyrodnicza. Centralną częścią pracowni na świeżym powietrzu jest zadaszona altana, dzięki której mogą odbywać się w niej zajęcia o każdej porze roku, bez względu na pogodę. Dzieci na zajęciach prowadzonych w altanie poszerzają swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych, jednocześnie relaksują się i wypoczywają. Kształt i wielkość altany sprawia, że może z niej korzystać większa grupa uczniów. Do dyspozycji dzieci są ławy edukacyjne ustawione w altanie, przy których odbywają się tematyczne lekcje z różnych przedmiotów. Do projektu wprowadzone zostały elementy małej architektury takie jak: ścieżka edukacyjna z tablicami edukacyjnymi z nadrukiem jedno i dwustronnym, ruchome elementy do gier i zabaw oraz kosze na śmieci segregowane tak, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest segregacja odpadów. Ścieżka wiedzie pomiędzy drzewami i krzewami rosnącymi na terenie ogrodu szkolnego, kończąc się w strefie przeznaczonej na odpoczynek i zajęcia stolikowe dla uczniów.
Dzięki takiemu usytuowaniu altany, możliwa jest przez cały rok obserwacja roślin i zwierząt, organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablic i gier edukacyjnych. Na terenie ekopracowni pod chmurką znajduje się również ścieżka sensoryczna, przeznaczona dla wszystkich uczniów, którzy poznają przyrodę za pomocą zmysłów tj.dotyku, węchu i wzrok. Składa się ona z trasy zbudowanej z różnego rodzaju materiałów utwardzonych i organicznych, które pozwolą uczniom na bliższy kontakt z naturą. Teren ogrodu szkolnego został zagospodarowany tak, aby otoczenie naszej placówki stało się bardziej zielone, kolorowe, przyjazne dla uczniów i rodziców oraz inspirujące do nauki i zabaw. „Ekopracownia pod chmurką” w tej formie jest kolejnym, atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej naszej szkoły.

 

Jolanta Serwa