Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

05-04-23 XIX Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,, W świecie bogów i herosów greckich”

4 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Żelisławicach odbył się XIX Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,W świecie bogów i herosów greckich” dotyczący  znajomości mitologii greckiej według J. Parandowskiego i W. Markowskiej. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej, poznawanie wybranych mitów rzymskich, zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej oraz ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów klasa VII-VIII szkół podstawowych.

 Konkurs miał charakter turnieju pytań pisemnych i ustnych.

Uczniowie biorący udział w konkursie mogli nie tylko utrwalić swoje wiadomości o bogach i herosach starożytnej Grecji, ale także poszerzyć swoją wiedzę z mitologii oraz utrwalić popularne zwroty i wyrażenia z niej się wywodzące.

Naszą szkołę reprezentowały Lena Słowikowska, uczennica klasy 6a i Hanna Wróbel, uczennica klasy 5c.  Dziewczyny zajęły II miejsce.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 

Nauczyciele historii

mgr Piotr Czoik

mgr Monika Kicińska