Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

05-04-23 Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Sukces, czyli osiągnięcie zamierzonego celu, zdobycie czegoś dla nas istotnego czy uznanie społeczeństwa stanowi zwykle efekt naszej ciężkiej pracy, naszych starań i poszukiwań. Potrzeba osiągniecia sukcesu pobudza do działania znaczną część uczniów Szkoły Podstawowej im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Źródła potrzeby sukcesu mogą być różne, np. sprawdzenie swoich możliwości, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie siebie czy kontynuacja nauki  w wymarzonej szkole średniej. Takie właśnie cele zmotywowały uczniów naszej szkoły do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Udział w takim konkursie wymaga od uczestników ogromnego poświęcenia, gdyż przygotowanie się do każdego z etapów wymaga wielu godzin ćwiczeń, zdobywania nowych wiadomości wykraczających poza podstawę programową, czytania wielu dodatkowych lektur oraz wiele, wiele pracy. Tylko nielicznym, najwytrwalszym i najbardziej pracowitym uczniom i uczennicom udało się w tym roku osiągnąć wymarzony sukces, a mianowicie tytuł Laureata lub Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego!

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Ponadto  są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł Finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dotyczą dodatkowych 7 punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, chociaż muszą zmierzyć się jeszcze z egzaminem ósmoklasisty.

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu tytuł Laureata otrzymali następujący uczniowie:

  1. Marta Kolasa, uczennica klasy VIII a, która nie będzie musiała zdawać egzaminu
    z języka polskiego, uzyskując awansem maksymalną liczbą punktów z tego egzaminu. Marta do konkursu przygotowywała się pod opieką nauczyciela języka polskiego, Eweliny Owczarek.
  2. Tatiana Ukuś, z klasy VIII b, która pracowała pod czujnym okiem Jolanty Tomsi – nauczyciela języka polskiego, również nie będzie musiała zdawać egzaminu z języka polskiego, uzyskując równocześnie maksymalną liczbę punktów z tego egzaminu.
  3. Igor Dyrda, uczeń klasy VIII b, wytrwale pracujący wraz z nauczycielem chemii, Jolantą Serwą.

Tytuł Finalisty otrzymała w tym roku uczennica klasy VIII d, Maja Śliwa, przygotowująca się do konkursu z nieocenioną pomocą nauczycielki, Jolanty Tomsi.

Gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Finalistce, a także nauczycielom wspierającym i motywującym swoich uczniów w ich drodze do sukcesu.  Rodzicom natomiast  gratulujemy tak mądrych i pracowitych pociech oraz dziękujemy za wsparcie oraz stworzenie im idealnych warunków do nauki.