Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

04-12-23 Spotkanie edukacyjne Idzie rak nieborak…

Spotkanie edukacyjne Idzie rak nieborak… dla uczniów
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu

W dniu 1 grudnia 2013 roku uczniowie klasy 4c udali się do Miejsko – Gminnej
Biblioteki Publicznej w Siewierzu na spotkanie edukacyjne pod hasłem Idzie rak nieborak….
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach artystycznych, podczas których wykonali
modele raka za papierowych odpadów i materiałów dekoracyjnych. Poznali też słowa
piosenki Ryby, żaby i raki, którą kilkukrotnie zaśpiewali.
W ramach spotkania odbyła się prelekcja, którą wygłosił Podleśniczy Nadleśnictwa
Siewierz Pan Piotr Baliński. Uczniowie poznali różne gatunki raków występujące w Polsce, a
także środowisko życia, budowę i tryb życia tych skorupiaków.
Za ciekawe przedstawienie raka, uczniowie podziękowali Podleśniczemu gromkim
zaśpiewaniem piosenki Ryby, żaby i raki.

Katarzyna Nowak