Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

04-04-24 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w nauczaniu plastyki

Podczas lekcji przedmiotów artystycznych skupiamy się głównie na różnorodnych działaniach twórczych, które pomagają uczniom rozwijać umiejętności plastyczne i wrażliwość artystyczną. Wykorzystując TIK w sposób świadomy na zajęciach, możemy prezentować nowy materiał w sposób bardziej interesujący i zrozumiały dla uczniów.
Najciekawsze narzędzia i zasoby TIK, które wykorzystujemy w edukacji plastycznej, to:
- prezentacje i filmy edukacyjne, np. dotyczące różnych nurtów w sztuce lub twórczości konkretnego
artysty,
- tablice interaktywne, które pomagają wyjaśnić nowe pojęcia, np. perspektywę czy zasady
kompozycji,
- prezentacje reprodukcji dzieł sztuki na ekranie, dzięki czemu możemy powiększyć obraz i omówić
szczegóły dzieła, np. fakturę,
- wirtualne muzea i wycieczki, które wykorzystujemy do zapoznania uczniów z architekturą lub
konkretnymi dziełami sztuki,
- programy graficzne, służące do tworzenia grafiki użytkowej, dzięki którym uczniowie mogą
projektować wizytówki, plakaty i inne materiały graficzne.
TIK, czyli Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, to nowoczesne narzędzia, które poprawiają jakość nauczania i procesu uczenia się, gdy są umiejętnie wykorzystywane przez nauczycieli.


Renata Kaczmarek szkolny e-koordynator „Aktywna Tablica”
Monika Kleszcz - nauczyciel plastyki