Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

04-04-24 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.
Autyzm może mieć różne symptomy, ale opierają się one przede wszystkim na problemach z porozumiewaniem się z innymi ludźmi, trudnościach w wyrażaniu emocji i budowaniu poprawnych komunikatów oraz w stosowaniu niekontrolowanych gestów. Osoby autystyczne mają problem ze zrozumieniem emocji, myśli oraz intencji innych ludzi.
Dla osób z autyzmem bardzo ważna jest akceptacja społeczna i wsparcie, bez którego nie są w stanie normalnie funkcjonować. Dlatego staramy się uwrażliwić uczniów i zwrócić ich uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby w spektrum autyzmu. Zrozumienie, otwartość na drugiego człowieka, uważność to wartości nieocenione.

Renata Kaczmarek pedagog specjalny
Kazimiera Banaś pedagog specjalny