Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

02-05-23 Niemcy- kraj o niezwykłych walorach turystycznych

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego uczniowie mają możliwość twórczego wykorzystania swoich kompetencji z języka niemieckiego w projekcie edukacyjnym. 
Poniżej przedstawiony został jeden z projektów pod nazwą ,,Niemcy- kraj o niezwykłych walorach turystycznych” wykonany przez uczniów klas piątych .
 Praca metodą projektu:
zwiększa motywację do nauki języka niemieckiego,
rozbudza zainteresowanie kulturą naszego zachodniego sąsiada,
przyczynia się do integracji uczniów w klasie i kształtuje postawy obywatelskie,
uczy samodzielności w poszukiwaniu informacji i wykorzystywaniu
 ich do wykonywania zadań i rozwiązywania rozpoznanych przez siebie problemów,
wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny.
uczy skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi i wspólnego działania,
umożliwia zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 

Nauczyciel języka niemieckiego
Piotr Czoik