Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

02-01-24 Akademia Bożonarodzeniowa „Bóg się rodzi…”

Akademia Bożonarodzeniowa „Bóg się rodzi…”

W świątecznej atmosferze cała społeczność naszej szkoły w piątkowy poranek spotkała
się na uroczystej akademii, która w tym roku miała charakter taneczno - muzyczny. Zespół
Taneczny „Siewierzanie” zaprezentował się w przepięknym wykonaniu „Krakowiaka”,
„Poloneza” „Polki” i „Trojaka”. O oprawę muzyczną zadbał chór naszej szkoły, który
zaśpiewał znane i lubiane kolędy. Klasa 1b pod czujnym okiem p. Kazimiery Banaś
zaśpiewała kolędę „Lulajże Jezuniu” w języku migowym, zaś ks. Daniel Bunia wikariusz
parafii św. Macieja odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa.
Najważniejszym elementem akademii była jednak żywa szopka, w której uczniowie klasy 3a
w przepięknych strojach wcielili się w postacie Świętej Rodziny, pasterzy i aniołów.
Byliśmy niezwykle wzruszeni, że ten wyjątkowy dzień spędzili z nami zaproszeni
goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisław Banaś, Wicestarosta powiatu
będzińskiego p. Dariusz Waluszczyk, Zastępca Burmistrza p. Damian Dawczyński,
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Katarzyna Kazibut, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Promocji p. Marcin Machura,  Prezes Wspólnoty Leśno-Gruntowej p. Sylwester Rzepecki
oraz Przewodnicząca ZNP p. Elżbieta Kuraś.
Zakończenie spotkania obfitowało w moc wzajemnych świątecznych i noworocznych
życzeń oraz wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”.