Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

30-11-2022 Laboratoria przyszłości na doradztwie zawodowym.

Laboratoria przyszłości na doradztwie zawodowym. 

 W naszej szkole  uczniowie z  klas siódmych na zajęciach doradztwa zawodowego zostali zapoznani z pracą na drukarce 3D. Szkoła uczestniczy w programie „Laboratoria przyszłości”. 

Program ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji niezależnie od formy (stacjonarna lub zdalna).  

Drukarka 3D stała się obowiązkowym wyposażeniem pracowni dla każdej publicznej szkoły podstawowej. Prawda jest taka, że drukarka 3D w warunkach szkolnych to zupełnie nowe narzędzie, które ma duży potencjał. 

Teraz możemy zastanowić się jak chcemy wykorzystać to narzędzie w praktyce. Kierunki są zasadniczo dwa: drukowanie rekwizytów i nauka programowania.  

"[...] Laboratoria Przyszłości, czyli nowoczesne pracownie techniczne, informatyczne, interdyscyplinarne, które będą służyły nie tylko nauce informatyki, ale także fizyki, chemii, geografii. Tutaj mamy drukarki 3D, które drukują chociażby Układ Słoneczny, Ziemię; mogą drukować narządy ludzkie, nerki. To wszystko po to, żeby szkoła była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne." 
– Minister Edukacji Przemysław Czarnek, [źródło] 

Zajęcia na których dzieci korzystają z dodatkowego sprzętu czy pomocy dydaktycznych zawsze będą bardziej ekscytujące od lekcji z tradycyjnymi podręcznikami. Większa motywacja oznacza efektywniejszą naukę, przynajmniej krótkoterminowo. Co więcej, trójwymiarowe rekwizyty pomagają też przybliżyć pojęcia omawiane na lekcjach, a przez to pokazać uczniom nową, bardziej dostępną stronę tych przedmiotów, która jest dosłownie w zasięgu ich ręki. 

Kompetencje przyszłości są ważne, zwłaszcza dla uczniów. Trudno przewidzieć dokładnie, jakie kwalifikacje będą pożądane na rynku pracy za kilkanaście lat, ale takie kompetencje na pewno pomogą przyszłym pracownikom wykonywać zadania w środowisku pracy – pracodawcy dobrze o tym wiedzą. 

Podczas zajęć projektowania 3D uczniowie nabywają umiejętności praktyczne i pożądane na rynku pracy na całym świecie. Poznają podstawy projektowania trójwymiarowego, wykorzystują zdolności z różnych dziedzin naraz, pracują w wirtualnym środowisku i rozwiązują złożone problemy. Rozwijają samodzielność, myślenie abstrakcyjne i krytyczne, a oprócz tego mają okazję eksperymentować i wyciągać logiczne wnioski. 

Coraz bardziej doceniamy nieszablonowe myślenie, ale rozwijanie tej umiejętności w szkole wcale nie jest proste. Aby rozwijać kreatywność, trzeba aktywnie tworzyć modele fizyczne. Projektowanie 3D to umożliwia, i to przy relatywnie niewielkich kosztach. 

                                 Marzena Nowakowska – doradca zawodowy