Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

05-04-23 Zajęcia ekologiczne

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie biorą udział w zajęciach proekologicznych mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, odpowiedniej segregacji odpadów, recyklingu oraz dbania o planetę i jej zasoby. Dzięki grom edukacyjnym o tematyce ekologicznej uczniowie w łatwy i ciekawy sposób utrwalają poznaną wiedzę oraz nowe zagadnienia.

Do prac plastycznych oraz własnoręcznie wykonywanych gier wykorzystujemy materiały, które zwykle znajdujemy w koszu na śmieci – resztki materiałów, zakrętki, makulaturę czy też oskrobiny z kredek. We współpracy z uczniami powstała gazetka, która przypomina, jaki odpad powinien znaleźć się w pojemniku o odpowiednim kolorze.