Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Szkolny konkurs literacko-plastyczny „Ekslibris Biblioteki Szkolnej”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII w ramach  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką ekslibrisu, wzbogacanie biblioteki o znak własnościowy książki, czy rozwijanie umiejętności plastycznych.

Praca plastyczna powinna posiadać znak własnościowy biblioteki z wkomponowaną nazwą szkoły w formie tradycyjnego rysunku na formacie A4 lub wykonany w technice komputerowej. 

Termin nadsyłania prac to 26 maj 2021r. na adres mail: mpaliga@sp1siewierz.pl

 

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym. Każda praca zostanie nagrodzona pamiątkowym dyplomem i oceną celującą z plastyki, a wyróżnione prace drobnym upominkiem.

Monika Paliga-Bańka - nauczyciel bibliotekarz