Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Hasło Tygodnia Bibliotek 2021 to „Znajdziesz mnie w Bibliotece”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w każdym roku organizuje w dniach 8 – 15 maja "Tydzień Bibliotek", czyli program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 

Szczegóły: http://www.sbp.pl/konkursy/informacje