Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

 Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Siewierzu na rok szkolny 2020/2021

 

Czym jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego?

W..S..D..Z.. to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły, rodziców oraz innych osób, grup i instytucji.

 

Cel doradztwa zawodowego?

Pomoc uczniom w wyborze zawodu.

Zaangażowani w Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

1. Uczniowie

2. Rodzice

3. Nauczyciele

4. Partnerzy(firmy, instytucje wspierające)

 

Kiedy odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego?

Klasa VII a, środa, godz. 13.45-14.30, s.28

Klasa VII b, środa, godz. 14.40-15.25, s.10

Klasa VII c, czwartek, godz. 8.00-8.45, s.31

Klasa VII d, poniedziałek, godz. 8.00-8.45, s.29